Модели марки: suzuki-42

Suzuki

Aerio Sedan 2001-2007

Suzuki

Alto IV (FF) 2002-2008

Suzuki

Aerio Hatchback 2001-2006

Suzuki

Alto V (GF) 2009-2014

Suzuki

Escudo II 1996-2005

Suzuki

Escudo III 2005-

Suzuki

Forenza Sedan 2003-2008

Suzuki

Forenza Wagon 2004-2008

Suzuki

Grand Vitara (FT, GT) 1998-2005

Suzuki

Grand Vitara II (JT) 2005-

Suzuki

Ignis (FH) 2000-2005

Suzuki

Ignis II (MH) 2003-2007

Suzuki

Ignis III (MF) 2016

Suzuki

Jimny III (FJ) 1998-

Suzuki

Kizashi (RE, RF) 2009-2015

Suzuki

Liana Sedan (ER) 2001-2008

Suzuki

Liana Hatchback (ER) 2001-2008

Suzuki

Splash 2008-2015

Suzuki

Swift IV (ZC, ZD) 2004-2010

Suzuki

Swift V (ZC72S, ZC82S, ZC32S) 2010-

Suzuki

Swift III (JP, HT51S, HT81S) 2000-2005

Suzuki

SX4 Sedan (GY) 2007-2014

Suzuki

SX4 Hatchback (GYA, GYB, EYA, EYB) 2006-2016

Suzuki

SX4 Hatchback II (JY) 2013-

Suzuki

Vitara III (LY) 2015-